Krimpen aan de Maas

Net de Tegenlicht documentaire “Krimpen aan de Maas” bekeken. Interessante materie en een veelbelovende reeks. De eerste uitzending was vrij oppervlakkig en erg vanuit het perspectief van de Randstad opgezet (zie post van Theo Ploeg). Deze uitzending ging toch iets meer de diepte in. Een gemiste kans was wel het tegenover elkaar zetten van het verhaal van de kleine lokale ingrepen en de het perspectief van de Euregio. Een zeer sterk op effectbejag gemaakt montage van uitspraken van Jo Coenen en Jerome Paumen gaat volkomen voorbij aan het feit dat de materie vele malen complexer is dan deze simpele tegenstelling. Het gaat hier niet, zoals de montage wil doen vermoeden, om een keuze tussen een lokale en een Euregionale oriëntatie, maar veeleer om een combinatie van beiden.

Men had ook het verhaal van Sanderbout tegenover de ervaringen van de MSP-wijken in Heerlen kunnen zetten. Waar is de hele discussie gebleven die reeds gevoerd is over ‘gentrification’ en de vele praktijkvoorbeelden in Europa die hierbij te berde gebracht zijn. Klopt, die had niet direct te maken met de effecten van krimp, maar hoort wel degelijk bij een discussie over de stadsvernieuwing in wijken als Sanderbout. Bij het KEI hebben de ervaringen die hiermee zijn opgedaan toch ook geleid tot een  genuanceerder beeld over stedelijke vernieuwing.

Men had het idee van de culturele injecties van Coenen kunnen aanvullen of bevragen met de huidige bezuinigingen op cultuur of de haperende vastgoedmarkt. Of dit beeld, wat voor veel bestuurders verklonken is met het gedachtegoed van Florida en Landry, naast de recentelijk nogmaals gegeven lezing over de ‘oncreatieve stad’ van Matthias Pauwels kunnen zetten.

Kortom veel te veel ideeën en materiaal om in een uitzending te persen. Hopelijk komt de nuance vanzelf naar voren door de stapeling van de diverse uitzendingen. Zo niet, dan zullen we het zelf maar moeten doen.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

No Comments

Leave a Reply